Leveregler

I Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG), er vi klar over det store ansvar, der ligger i særligt at omgås børn, og står til rådighed for spørgsmål eller sparring for både forældre, børn og trænere. I bestyrelsen har vi yderligere en leveregel: At vi konstruktivt, seriøst og hurtigt følger op på alle henvendelser.

Vi har brug for, at du – forælder, barn eller træner/hjælpetræner – støtter op om og sikrer, at reglerne efterleves.

Det skal være rart, sjovt og sikkert at møde op til træning i vores forening.

Generelt

 • I GIFG har alle vores trænere og hjælpetrænere en professionel uddannelse gennem DGI eller DGF.
 • Vi forventer, at trænerens eller hjælpetrænerens vurderinger og beslutninger bliver respekteret af såvel gymnaster som forældre.
 • Vi forventer, at gymnasten møder op i påklædning egnet til gymnastik.
 • Det er forældrenes ansvar at kontaktoplysningerne er opdateret i medlems systemet.
 • Mød op til de aftalte tider, uanset om det er til træning, opvisning eller andre arrangementer.
 • Tal pænt til og om hinanden. Som forældre og trænere har vi en særlig forpligtelse til altid at tale pænt til og om hinanden; vi er rollemodeller for vores børns holdninger og udsagn.
 • Forældre og trænere opfordres til at fokusere på barnets indsats mere end resultatet.
 • Tag ansvar hvis du oplever, at der direkte eller indirekte drilles eller tales nedsættende, enten ved konstruktivt at frabede den pågældende adfærd eller ved at kontakte GIFG’s bestyrelse, evt. v/formand Hanne Roslyng-Stilou.

Sportsudøvelsen

 • Tag aktiv del i sporten gennem opmuntrende ytringer og undlad nedsættende eller adfærds korrigerende tilråb.
 • Forældre og trænere opfordres til at fokusere på barnets indsats mere end resultatet.
 • Euforiserende og præstationsfremmende stoffer må ikke indtages i den sportsmæssige sammenhæng.

Omklædningsrummet

 • Gå kun ind i det omklædningsrum, som er for dit køn.
 • Lad være med at tage billeder eller video i omklædningsrummet.

Regler for færden i hallen

 • Ingen forældre i hallen under træning uden tilladelse fra en træner.
 • Forældre må gerne deltage i ud/indpakning af redskaber på opfordring fra træneren.
 • Det er ikke tilladt at fotografere og filme/optage til træning uden tilladelse fra træneren.
 • Træneren må gerne overlade en skadet gymnast til en forælder på sidelinjen.
 • Vandflasker må gerne medbringes i hallen, men skal stå langs væggen for sikkerhedens skyld.
 • Gymnaster må ikke krydse løbebanen, når redskaberne anvendes.
 • Færdsel med udendørs fodtøj er ikke tilladt i hallen.
 • Vådt overtøj hører ikke til i hallen, men i omklædningsrummet.
 • Man må ikke spise mad, slik, chips og lignende i hallen.

Regler for påklædning og udstyr for gymnaster og trænere

 • Man skal have sportstøj på, der ikke begrænser fysisk udfoldelse. Vurderer træneren, at påklædningen ikke er egnet til springgymnastik, kan gymnasten ikke deltage i træningen.
 • Man skal have bare tæer eller gymnastiksko med gummisål for at undgå at glide.
 • Ved færden i hallen er udendørs fodtøj ikke tilladt.
 • Langt hår skal sættes op, så det ikke generer gymnastens udfoldelse. Det gælder både drenge og piger.
 • Man må ikke have smykker og ure på.
 • Synlige ørestikker/piercinger skal enten tages af eller tapes til.
 • Man må ikke tygge tyggegummi til træning.

Regler for redskabs og springopstillinger, samt brug af airtrack, trampet m.m.

 • Ingen spring før opvarmning.
 • Der må ikke udføres spring, som træneren ikke er tryg ved.
 • Ingen spring i trampet, når træneren ikke er til stede ved trampetten.
 • Ingen rotationsspring på teamtrack/airtrack, når træneren ikke er til stede ved redskabet undtagen rulle/kolbøtte.
 • Der må ikke leges på springmåtter i lodret/oprejst position.
 • Redskaber, der står ”pakket væk”, må ikke benyttes til leg.

Regler for brug af springgrav & stortrampolin

 • Ingen ophold i springgraven, når der springes.
 • Kontakten til springgraven må kun betjenes af trænere, hjælpetrænere eller gymnaster efter aftale med træner.
 • Stortrampolinerne skal altid låses efter brug, dette er trænerens ansvar.
 • Én gymnast af gangen i stortrampolinerne.

Regler for redskabstransport til og fra opbevaring

 • Redskaber med hjul må ikke bruges til leg.
 • Lad trampetten falde i stedet for at forsøge at gribe den.
 • Gymnaster må ikke færdes/opholde sig i redskabsområde uden opsyn.
 • Der skal min. være 2 personer til at løfte/flytte nedsprings/landingsmåtter.
 • Alle redskaber skal tilbage på deres rigtige pladser efter træning.
 • Gymnaster skal deltage aktivt i fremtagning/oprydning af redskaber.
 • Man må kun være på team/air track, når den er pumpet op og klar til spring.
 • Man må ikke sidde på redskaberne/vogne ved transport.

Forsikring

 • Det er forældrenes ansvar at have en ulykkesforsikring på gymnasten, der dækker springgymnastik (kan betegnes som farlig sport).

Træner og hjælpetræner

 • Som træner og hjælpetræner skal man acceptere, at bestyrelsen hvert år indhenter en børneattest hos politiet (selvom loven kun foreskriver hvert 2. år).
 • På ture med overnatning er der altid to trænere med (hvis muligt), og trænerne sover sammen med samme køn (eller alene om nødvendigt).
 • Som træner inviterer man ikke børn med sig hjem, uden at forældrene har samtykket.
 • Som træner opfordrer vi til, at bestyrelsen kontaktes, hvis man uforsætligt er anbragt i en situation, som kan misforstås.

Bestyrelsen har herudover udarbejdet retningslinjer, hvis det utænkelige skulle ske: at der er mistanke om eller konstateres overgreb mod børn.

 

NYHEDER

KOMMENDE EVENTS

VORES SPONSORER

FIND OS HER