Instruktørmøde
Tidspunkt
07.01.2024 kl. 12.00 - 07.01.2024 kl. 16.00
Sted
Ramsøhallen
Beskrivelse

Kære trænere og ungehjælpere 

Vi vil rigtig gerne drøfte foreningens fremtid med jer, og i inviteres derfor til trænertræf, hvor foreningen tilbyder en forfriskning. 
Vi vil gerne sikre at der også kan tilbydes Gymnastik i Gadstrup også om 5 år og vi har brug for jeres input til hvordan vi lykkedes med det.
Vi har efter Corona haft utroligt svært ved at tiltrække og fastholde både gymnaster og trænere, en udfordring som mange foreninger står overfor, så vi er ikke alene. Men hvad kan vi gøre for at gøre det mere attraktivt at være træner og gymnast i foreningen?
Tænk gerne på forhånd over følgende:

Hvordan sikrer vi at vi kan fastholde de trænere vi har?Hvad skal der til for at trænere ikke stopper? Hvad kan vi som forening gøre for at støtte op?Hvordan kan vi tiltrække flere trænere til foreningen?Hvordan kan vi fastholde vores gymnaster i fremtiden?Hvordan får vi lokket nye gymnaster til Gadstrup?
Vi tænker et nyt tiltag kan være åben hal om søndagen 1. gang om måden, men det kræver der er nogen der gerne vil byde ind på ”vagterne”.
Når Big Jump ikke bliver til noget, må vi finde en anden måde at promovere os som forening, så vi på den måde kan tiltrække både gymnaster og trænere.
Har I til hvordan vi kan promovere os som forening?
Hvilke kurser kunne være interessante for jer?
Vi har derudover brug for medlemmer til bestyrelsen, så vi kan sikre de fremtidige kræfter for foreningen. Det har været svært at tiltrække medlemmer til bestyrelsen, men hvis vi skal lykkes med foreningen, har vi brug for en aktiv bestyrelse der kan støtte op om jer trænere og vores gymnaster.
Hvordan kommer vi i mål med at skaffe kræfter til bestyrelsen?
Vel mødt
Gadstrup Gymnastik Forening