Ordninær Generalforsamling
Tidspunkt
19.03.2024 kl. 19.00 - 19.03.2024 kl. 21.30
Sted
Ramsøhallen
Beskrivelse

Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning for det forløbne år
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag for indeværende år til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af:
  • 2 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter
  • 1 revisor
8. Eventuelt
Gadstrup Gymnastik Forening