Springsikker forening

Vi er i gang med certificeringen som Springsikker Forening

Denne certificering gives af DGI og DGF. Som Springsikker forening skal vi opfylde en række kvalitetskrav, som er en garanti for at, foreningen er et sikkert sted at sende dine børn til springgymnastik.
For at vi kan opfylde reglerne for Springsikker forening, stiller vi ikke kun krav til instruktører og hjælpeinstruktører, men også til vores gymnaster.

På denne side kan du se hvilke tiltag vi har foretaget for at blive certificeret.

Vores ønske om at udvikle gymnastikken, sikre kvalitet i undervisningen, samt at højne sikkerheden i foreningen er altafgørende for hvorfor vi har valgt at gå i gang med processen springsikker forening.

Alle vores instruktører skal gennemføre en Springsikkeruddannelse

5 parametre er i fokus i en springsikker forening:

 1. Ansvar og opgaver i ledelse og bestyrelse 
 2. Kompetencer hos instruktører
 3. Redskaber, faciliteter og fysiske rammer
 4. Engagement i springtræningen
 5. Sikkerhed i springtræningen

Hvert parameter har et overordnet kvalitetsmål. Der er også tydelige krav til, hvad der skal udføres i praksis – og hvem der er vigtige at inddrage i arbejdet.

Bestyrelse og ledelsen er ansvarlige for processen

For at få succes som Springsikker Forening og sikre et optimalt springmiljø skal hele foreningen deltage i processen, som er en selv evaluerings proces. Det er dog bestyrelsen som er ansvarlige for forløbet, og som definerer en tidsplan. De skal også motivere, inspirere og ikke mindst involvere instruktører og udarbejde mål, handlingsplaner og retningslinjer, med hjælp og rådgivning fra dygtige forenings konsultenter fra DGI og GymDanmark

Forenings værdierne er grundstenen i Springsikker forening

Følgende værdier er bærende i arbejdet med at kvalitetssikre foreningen:

 • Ejerskab
 • Involvering
 • Engagement
 • Fællesskab
 • Åbenhed
 • Respekt